Konuşmacılarımız

Serhat Gürgün

Eğitim Teknolojileri Yöneticisi, Apple Seçkin Eğitmeni

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümünün ardından Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi anabilim dalında tezli yüksek lisansını tamamladı. Halen Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Teknolojisi doktora programına devam etmektedir. 16 yıldır Türkiye’deki özel okullarda eğitim teknolojileri, öğretim tasarımı, bilgisayar destekli eğitim, yapılandırmacı öğretim, web tabanlı e-öğrenme uygulamaları, ölçme-değerlendirme sistemleri, mobil öğrenme uygulamaları, içerik yönetim sistemleri, öğretim yönetim sistemleri, birebir tabletli öğretim ve öğretmen eğitimleri üzerinde çalışmalar ve projeler yürüttü. Uluslararası firmalara eğitim teknolojileri konusunda danışmanlık yaptı. BETT tarafından 2015 yılının ilham veren eğitimcisi olarak tanıtıldı. 2015 yılında “Birebir Tabletli Öğretim için Çok Fonksiyonlu Etkileşimli Öğretim Modeli”ni hayata geçirdi. ISTE Advisor ve Explain Everything Uluslararası Danışma Kurulu üyesidir. BETT Europe, BETT MEA, ISTE ve IETC gibi uluslararası/ulusal sempozyum, konferans ve etkinliklerde eğitim teknolojilerinin etkin kullanımına yönelik seminerleri ve sunumları bulunan Serhat Gürgün, İELEV Okullarında Eğitim Teknoloğu olarak görev yapmaktadır. 2017 yılında Apple tarafından Türkiye’deki tek Apple Distinguished Educator olarak seçilen Serhat Gürgün Türkiye’de Birebir Tabletli Öğretimin öncüleri arasında yer almaktadır. Eğitimde İnovasyon Zirvesi (EİZ) eş organizatörüdür.