Konuşmacılarımız

Prof. Dr. Mukaddes Erdem

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mukaddes Erdem, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretim üyesidir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Eğitim Programları ve Öğretim Alanından alan Prof. Dr. Erdem, 1997 yılında, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümlerinin kuruluşu sürecinde bu bölüme geçiş yapmış ve H.Ü. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün kuruluş sürecinde yer almıştır. 2009 yılında ABD, Morehead State Üniversitesinde, 2018-19 Öğretim Yılında Ege Üniversitesi BÖTE Bölümünde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunan Prof. Dr. Erdem, halen H.Ü. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde öğretimsel ve bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir. Prof. Dr. Erdem; Çevrimiçi ve yüzyüze öğretim süreçlerinin tasarımı, öğrenme kuramları, çevrim içi öğrenme ortamlarına katılım dinamikleri ve öğrenen yönetimli çevrim içi öğrenme ortamları, bilişim çağında eğitim ve öğretim sistemlerinin alması gereken pozisyon, öğretmenlerin değişmek durumunda olan rolleri, öğretimsel alanların sınırlarının yeniden tanımlanması ve mobil öğrenmenin olanaklarından yararlanılması, yetişkin bakış ve aklıyla biçimlenen öğretimsel süreçlerin, çocuk bakış ve aklının katılmıyla yeniden yorumlanması vb. konularla düşünsel, felsefi boyutlarına ağırlık vererek ilgilenmekte; bilimsel çalışmalar yürütmektedir.