Konuşmacılarımız

Prof. Dr. Deniz Deryakulu

Öğretim Üyesi

Deniz Deryakulu, Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden “Eğitim Teknolojisi” alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. Halen Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Çalışma konuları; öğrenme, öğretme, öğretim tasarımı, bireysel farklılıklar, bilişim teknolojileri eğitimi, bilişim teknolojileri öğretmenlerinin yetiştirilmesi ve mesleki sorunları, öğretim tasarımı sürecinde ve bilişim teknolojileri eğitiminde etkili olan çeşitli öğretimsel ve sosyo-psikolojik değişkenler ve davranış genetiği üzerinde yoğunlaşmaktadır.