Konuşmacılarımız

Sena Aydoğan

Oracle Stratejik İş Geliştirme Yöneticisi

Sena Aydogan, Oracle’ın kurumsal sosyal sorumluluğunun bir parçası olan Oracle Academy Programı’nın Türkiye’de yöneticiliğini yapmaktadır. Eğitim kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarla iş birliği içerisinde Oracle teknolojileriyle iş gücü ve dijital beceri geliştirme projelerini yürütmektedir. Aynı zamanda Oracle'ın teknoloji tabanlı girişimci ve startup ekosistemi ile olan iş birliklerini Türkiye, Lübnan, Ürdün, Katar ve Kuzey Afrika bölgesinde yönetmektedir.