Konuşmacılarımız

Bahar Önal

MUN Akademik Danışman

Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden 1992 yılında mezun olmuştur. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından yurtdışında düzenlenen öğretmen eğitimlerine katılmıştır ve öğrenen öğretmen prensibini hayat boyu öğrenme prensibiyle birleştirmiştir. Mesleğe başladığı yıldan beri İstanbul’da çeşitli özel okullarda ve dil merkezlerinde İngilizce öğretmeni, bölüm başkanı, sınav koordinatörü, Comenius Proje direktörü ve MUN / JMUN Danışmanı olarak çalışmıştır. Öğrencilerini ulusal ve uluslararası MUN konferansları için büyük özen ve çaba göstererek eğitmiştir. Öğrencilerine, MUN konferanslarına katılmaları için gerekli olan temel becerileri kazanmalarında rehberlik etmiş ve onları küresel sorunların farkında olarak rakip delegelerinin iş birliğiyle sorunları çözmeye istekli bireyler olarak yetişmesini sağlamıştır ve sağlamaktadır. MUN ve JMUN konferanslarının yanı sıra özel okullarda ve üniversitelerde düzenlenen birçok yerel /uluslararası ELT konferansında hem dinleyici hem de öğretmen eğitimcisi olarak aktif bir şekilde yer aldı. Dil Derslerinde Gerçek Amaçlı Otantik Materyaller Kullanmak (2005 yılında Terakki Okulları ELT Konferansında), İnternet ile EFL / ESL’yi Beslemek (2002’de HEV Kemerköy Okulları’nda) ve Sosyal Sorumluluk Kapsamında İngilizce (2016’da TÖZOK’ta) ) – İngilizce öğretiminin akranlar tarafından sosyal sorumlulukla bütünleştirilmesi alanlarında sunumlar yapmıştır. Öğretmenlerin Akademik Yazma ve MUN atelye çalışmalarıyla ve dokümanlarıyla dopdolu olan bu verimli eğitimden faydalanmakla kalmayıp aynı zamanda konferansa değerli deneyimleri, bilgi birikimleri ve etkileşimleriyle katkıda bulunacağına inanıyor.