Konuşmacılarımız

Dr.Öğr.Üyesi Burak Şişman

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde görev yapmaktadır. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Biri Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Anabilim Dalı ve diğeri de İşletme Fakültesi İşletme Anabilim Dalı olmak üzere iki lisans derecesine sahiptir. Otizmli çocukların eğitiminde robot kullanımı, yabancı dil eğitiminde robot kullanımı ve çocuklara robotik bilimi eğitimi gibi bilimsel araştırma projelerini yürütmüştür. Ayrıca bir tanesi Avrupa Birliği projesi olmak üzere birçok bilimsel projede araştırmacı olarak görev almıştır. Milli Eğitim Bakanlığı’nca öğretmenlere robotik eğitimleri vermiştir. TUBİTAK’a robotik eğitimleri ve atölyeleri alanında danışmanlık yapaktadır ve TÜBİTAK robotik atölyelerinin eğitim programlarını geliştirmiştir. Ayrıca, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Tasarım ve Beceri Atölyeleri konusunda danışmanlık vermektedir. Ulusal ve uluslararası robotik turnuvalarında danışmanlığını yaptığı takımlar birçok alanda birincilik ödülü almıştır. Ayrıca, Parkinson hastaları için Titreme Takip ve Değerlendirme Aygıtı, yaşlılar için zaman ayarlı ilaç kutusu, konuşma engelli bireyler için işaret dili iletişim sistemi gibi patentleri bulunmaktadır. Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında üst sıralarda yer alan Twente Üniversitesi’ne misafir araştırmacı olarak davet almıştır ve çalışmalarının bir kısmını Hollanda’da sürdürecektir. İlgi alanları; robotik, üç boyutlu sanal öğrenme ortamları, görüntü ve ses sinyali işlemedir. Çalışmalarını robotların eğitimde kullanılması ve insan robot etkileşimi alanlarında yoğunlaştırmıştır.