Konuşmacılarımız

Emre Allettin Keskin

Eğitimci

Emre, istisnasız tüm çocuklarda var olan Hayal Gücü becerisini aramaya çıkmış bir eğitimci. Rastlantılar sonucu Van'da başladığı güzel sanatlar alanındaki eğitimcilik hayatına İstanbul'da devam ediyor. Çocukların soru, merak ve becerilerinden yola çıkarak çocuk, merak ve ihtiyaç odaklı "Sor, Keşfet, Üret" adında bir anlayış, yöntem teknik geliştirdi. Bu anlayış "Soru Merak Kütüphanesi", "Öykü Tabanlı Öğrenme", "Yapabilirim Meclisi" ve "Üreterek Öğrenme" bileşenlerinden oluşur. “Sor, Keşfet, Üret” sistemi ile birlikte doğan mekâna "Hayal Gücü Merkezi" adını verdi. 2016 yılından beri gönüllü eğitimci ve uzmanlardan oluşan Hayal Gücü Merkezi Komünitesi ile Türkiye'nin dört bir tarafında eğitmen eğitimleri gerçekleştirdi. Hayal Gücü Merkezi Komünitesi ile 3 - 18 yaş arasında binlerce çocukla yüzlerce üniversite öğrencisi ve yetişkin ile çalıştı. Hayal Gücü Merkezi, bireylerin farklılıklarını özgürce ortaya koyabilecekleri ve çağa uygun eğitim ortamlarını oluşturmak amacıyla oluşturulan okul değil öğrenme ve yeni nesil sosyalleşme mekânı olarak tanımlanır. Hayal Gücü Merkezi, çocuk ve eğitimci hareketidir. Hayal Gücü Merkezi; çocukların, yetişkinlerin ve toplulukların bireysel farklılıklarını dikkate alan, potansiyellerinigerçekleştirmelerini sağlayan, merak odaklı sistem, deneyim ve öğrenme tasarlayan bir sosyal girişimdir.