Warning: file_get_contents(http://185.162.146.54:7781/api/Workshops): failed to open stream: Ba�lan�lan uygun olarak belli bir s�re i�inde yan�t vermedi�inden veya kurulan ba�lant� ba�lan�lan ana bilgisayar yan�t vermedi�inden bir ba�lant� kurulamad�. in C:\inetpub\wwwroot\ETZ20\presentation-detail.php on line 8
Eğitim Teknolojileri Zirvesi

Sunumlarımız